Good News, Bad News

Good news: PGMA is leaving the country for Spain by the end of June.

Bad news: She will negotiate with the Spanish authorities for a new labor market here. In other words, pimping our skilled workers to earn dollars.

Good news: PGMA says there could be around 400,000 available jobs for Filipinos in Canada because of its oil potential.

Bad news: Still no jobs in the Philippines.

Good news: PGMA says our workers could earn dollars by working in Australia and Taiwan.

Bad news: Still no jobs here.

2 Replies to “Good News, Bad News”

  1. Sa gitna ng mga napakaraming paglabag sa karapatang pantao na nagaganap sa ating kapaligiran nang dahil sa mga proseso ng panggigipit sa mga kritiko ng rehimeng Arroyo, mayroon pa ring mga iilang mga matatapang na “media people” na naglalahad ng katotohanan sa ating bansa. Maraming mga diyaryo at mga istasyon ng radyo na binabantaan at sinusuhulan ng rehimen para huwag maglahad ng mga katotohanan. Sa telebisyon naman dadalawang himpilan lang ang mga nagbabalita ng patas sa isyu ng pagka-lehitimo ng rehimeng Arroyo. Ang mga tsanel 9, 4 at 13 ay pawang mga pag-aari ng gubyerno. Ang gubyerno natin sa ngayon ay pagmamay-ari ng rehimeng Arroyo. Ang tsanel 7 naman ay patas lang kay Ginang Arroyo. Tila ang akronim na GMA sa GMA 7 ay talagang pinaninindiganan ng mga “managers” ng “ch. 7” na Gloria Macapagal-Arroyo! Kasi, mula pa noong isang taon at hanggang ngayon ay “biased to the Arroyo presidency” ang estilo ng pagbabalita sa GMA 7 na iyan. Ang mga tsanel 2 at 5 lamang ang mga naninindigan sa patas na pagbabalita. Totoo kaya ang tsismis na ang ilan sa mga “share-holders” sa GMA 7 ay sina Fidel Ramos at Iggy Arroyo? Magkagayon man, ang nakararami sa sambayanang Pilipino ay may masidhing nais na lumabas ang katotohanan tungkol sa isyu kung lehitimo ba talaga ang pagka-pangulo ni Ginang Arroyo. At ang katotohanan ay tunay na mapagpalaya sa sangkatauhan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan! Vox populi, vox Dei! Ang ating sambayanan ay kikilos nang mapayapa at nang naaayon sa batas para sa katotohanan.

  2. oist! san po napulot ang impormasyon na ‘yan. sang barberya mo nakuha ‘yan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *